Mazenodianum – aktualności – zapowiedzi

Konferencje 2024

Bł. Józef Cebula OMI

 

**********************************************************************************************************************

Teologia personalistyczna …

 

Konferencje 2023

 

Konferencja 1 marca 2024 r.

miejsce: UKSW Warszawa, ul. Dewajtis 5, Warszawa

25 lat beatyfikacji O. Józefa Cebuli OMI kapłana i męczennika

(Program – może ulec zmianie)

08.30 Msza św. w kaplicy UKSW
09.30-11.15 UKSW, Aula Jana Pawła II

Powitanie –
Dr hab. Dominik Zamiatała CMF, prof. UKSW, Źródła nienawiści i opresji wobec duchowieństwa katolickiego w ideologii nazistowskich Niemiec

Robert Wawrzeniecki OMI, Instytut Mazenodianum, Oblaccy męczennicy i więźniowie obozów na tle męczeństwa polskiego duchowieństwa

11.30-13.00

Adam Jaworski OMI, Biogram – Życie i śmierć błogosławionego o. Józefa Cebuli

Ks. prof. Marek Tatar, Kleryk Józef Cebula w ocenach formatorów seminaryjnych

Daniel Jeżak OMI, Instytut Mazenodianum, Oblacja u św. Eugeniusza jako wychowanie (przygotowanie) do męczeństwa

Prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI, PWT Wrocław, Elementy charyzmatu oblackiego w życiu i męczeństwie bł. Józefa Cebuli

11.30-13.00 Równoległa sesja po angielsku – inni prelegenci

13.00-14.00 Obiad
14.00-15.30

Dr Sebastian Wiśniewski OMI, Instytut Mazenodianum, Motyw męczeństwa za wiarę we współczesnym kaznodziejstwie misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej

Dr Izabela Rutkowska, PWSZ w Głogowie, Środki retoryczne w polskojęzycznych homiliach św. Jana Pawła II poświęconych męczennikom II wojny światowej

Ks. dr Paweł Gabara, Od fanatyzmu do heroizmu. Problem ujęcia ideału męczeństwa w kaznodziejstwie hagiograficznym w dobie „dyktatury relatywizmu”

16.00 Online
Dr Łukasz Krauze OMI, UAM, Treści teologiczne polskojęzycznych homilii św. Jana Pawła II poświęconych męczennikom II wojny światowej

============================================================================================= 

 

Olimpiada znajomości Afryki – XXII edycja

Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2023 r.

Rejestracja na stronie: www.olimpiadaoafryce.pl

OLIMPIADA – szczegóły

 

 

*******************************************************************************************

Mazenodianum – aktualności

Konferencja 21 października 2023

 

 

 

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************